Type: Private Villa

Developer: Center Island of Dahua Xixi

Location: Hangzhou

Time: 2016

Total Area: 1,028 m2

Construction: Zhejiang Yinshang Decoration Co., Ltd.